MENU

Napříč Prahou přes tři jezy. Dovoz a půjčovna lodí, převoz zavazadel. Kánoe, rafty, kajaky, SUP. ( 1 den )

28. 9. 2024
OBTÍŽNOST: Lehká

Plavba centrem Prahy. Kánoe, rafty, seakayaky...

Na Sv. Václava se pro vodáckou veřejnost otevírá jez Šítkovský pod Jiráskovým mostem, jez Staroměstský pod Karlovým mostem a na Štvanici jez Helmovský. Akci pořádá Junák - organizace vodního skautingu jako závod pramic, kánoí, kajaků.   V rámci závodu je i kategorie "volné splutí", kterého se můžete zúčastnit. Tradice akce sahá až k roku 1939. Trasa je dlouhá 7 km. Náročnost Vltavy mezi jezy je nízká, ale na jezech až WW 2.

Kód Termín Cena půjčovna Cena zájezd
249 28. 9. 2024 490 Kč objednat

Cena půjčovna 490 Kč za osobu zahrnuje

  • dovoz lodí na start a z cíle
  • zapůjčení vybavení - vodáckou bundu, vestu, přilbu
  • předem vybraný typ lodi, pádlo
  • do lodi barel
  • pojištění vybavení pro případ poškození
  • PŘÍPLATEK:  neopren 170 Kč, neoprenové boty 130 Kč, neoprenové rukavice 130 Kč.
  • PŘÍPLATEK: za plastový kajak 150 Kč.
  • DĚTI: do 15 let 390 Kč.

Další informace

Doprava:  vlastní (autem, ale ještě lépe MHD).
Sraz: na Císařské louce v kempu Caravan Park.
Splavné: zakoupením registrační známky 30 Kč přispíváte oddílu Junák na organizaci a zajištění akce. Vylepení registrační známky na loď vás opravňuje k proplutí jezů.
Lodě: nafukovací samovylévací kánoe RIO, BARAKA, ORINOKO, raftový člun COLORADO pro 4 - 6 osob, PULZAR pro 7 - 9 osob,  plastové kánoe SAMBA a VYDRA,  paddleboardy,  seakajaky - singl příplatek 150 Kč a debl 200 Kč,  kajak nafukovací K1 a K2 nebo kajak plastový příplatek 100 Kč.
Propozice k akci: posíláme elektronicky 3 dny předem (doporučené vybavení, upřesnění k akci, kontakty na místě...).
Pojištění trvalých následků úrazu zahrnuje také úhradu 80% stornopoplatků, pokud nemůžete jet ze zdravotních důvodů (včetně Covidu). Denní sazba pro dospělého je 25 Kč, pro děti do 15 let 21 Kč. Pojišťovna Uniqa, a. s.